Skip to content

PVS 转子和样品杯

PVS 流变仪的转子和样品杯由Hastelloy C 哈氏合金制成,以确保在恶劣环境中连续运行。

PVS spindle and chamber 201x583

PVS 流变仪的转子和样品杯由Hastelloy C 哈氏合金制成,以确保在恶劣环境中连续运行。

 • 规格 +


  SPECIFICATIONS

  PVS Spindles and Chambers
  BOB SHEAR RATE SAMPLE VOLUME
  PVS-B1-D-HC 1.70 23
  PVS-B2-D-HC 0.38 40
  PVS-B5-D-HC 0.85 30
  CHAMBER    
  PVS-30 (standard) For use with B1, B2 or B5 spindle
  Triple Annulus For use with PVS-TA5 B5-D-HC
  *±1 mL